Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2018-03-26

Sammanträde 2018-03-26

Datum
Klockan
17:00
Plats

1 Minnesord för Benny Fredriksson.

3 Föregående protokoll 1/2018 (bifogas ej undertecknat).

4 Beslut ang. budget 2019 och långsiktig strategisk inriktning 2020 till 2021 (bifogas).

5 Beslut ang. styrelsesekreterare.

6 Beslut ang. verksamhetsidé.

8 Beslut ang. kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022, - kompl. ägardirektiv.

9 Beslut ang. upphandling av gemensamt upphandlingssystem samt gemensamt avtalshanteringssystem, - kompl. ägardirektiv.

10 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022, - kompl. ägardirektiv.

11 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022, - kompl. ägardirektiv.

12 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022, - kompl. ägardirektiv.

13 Gemensamt arbetssätt enligt kategoristyrning - kompl. ägardirektiv.

14 Muntlig VD-rapport med ekonomiskt utfall per 2018-02-28, (bifogas) samt besökstablå per 2018-02-28 (bifogas).

15 Eventuella övriga ärenden.