Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2018-05-15

Sammanträde 2018-05-15

Datum
Klockan
17:00
Plats

1 Besök av Niklas Borefors, projektledare Verksamhet 2019, samt Lena Joelsson HR-chef, ang. medarbetarenkäten och information om uppföljningen av PwC:s utredning.

2 Utseende av justeringsmän.

3 Anmälan av styrelseprotokoll 2/2018 (bifogas).

4 Ekonomisk rapportering tertial 1, ILS-rapportering samt beslut angående prognos för helår 2018 (bifogas).

5 Beslut ang. styrelsens arbetsordning inkluderande VD-instruktion (bifogas).

7 Beslut ang. reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun - kompletterande ägardirektiv.

8 Muntlig VD-rapport samt besökstablå per 2018-04-30 (bifogas).