Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
17:00
Plats

1 Besök av marknadschef Ingela Roos och projektledaren för verksamhet 2019, Niklas Borefors.

3 Mötes protokoll nr 3/2018 (bifogas).

4 Beslut ang. tertialrapport 2, 2018 jämte helårsprognos för Stockholms Stadsteater AB (bifogas).

5 Beslut ang. förordnande av vice VD.

7 Status i projektet "Upprustning av tekniska installationer".

8 Information om arbete med affärsplan.

9 Muntlig VD-rapport och besökstablå per 2018-08-31 (bifogas).

10 Eventuella övriga frågor.