Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2018-10-24

Sammanträde 2018-10-24

Datum
Klockan
17:00
Plats

1 Besök av Ingemar Fasth konstnärlig ledare Litteraturscenen, och Olof Hanson verksamhetschef för Kulturhuset Stadsteatern Vällingby samt Kretsteatern.

2 Utseende av justeringsperson.

3 Föregående mötes protokoll 5/2018 (bifogas).

6 Information om verksamhet 2019 samt upphandling av generalentreprenör.

7 Muntlig VD-rapport, återkoppling ang. frågor från tertial 2, besökstablå samt ekonomiskt utfall per 2018-09-30 (bifogas).