Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2018-11-28

Sammanträde 2018-11-28

Datum
Klockan
17:00
Plats

1 Besök av projektledaren för verksamhet 2019, Niklas Borefors.

3 Anmälan av protokoll 6/2018 (bifogas ej undertecknat).

5 Beslut ang. budget och verksamhetsplan 2019 (bifogas). Bilaga: finansborgarrådets förslag till budget och ägardirektiv 2019-2021.

6 Beslut ang. styrelsesekreterare (bifogas).

8 Beslut ang. firmateckningsrätt (bifogas).

9 Muntlig VD-rapport, ekonomiskt utfall och besökstablå per 2018-10-31 (bifogas).

10 Eventuella övriga frågor.