Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2021-05-19

Sammanträde 2021-05-19

Datum
Klockan
Plats

2 Inbjuden är Niklas Borefors för att informera om pågående utredning om lokalytor i Kulturhuset. Tid ca 15 min.

5 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport samt besöksstatistik (bifogas).

8 Beslut angående styrelsens arbetsordning inklusive Vd-instruktion, enligt förslag (bifogas)