Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2021-09-22

Sammanträde 2021-09-22

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokollssekreterare och justerare.

6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv Kulturstrategiskt program för Stockholms stad (bifogas).