Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2021-10-27

Sammanträde 2021-10-27

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokollssekreterare och justerare.

3 Anmälan av föregående protokoll, 6/2021 (bilaga ärende 3 bifogad).

5 Infrastrukturchef Andreas Eriksson presenterar förhandlingsprocessen och arbetet med uthyrning och etableringen av Europa experience center i Kulturhuset.

6 Beslut om yttrande till lekmannarevisorernas rapport avseende verksamhetsår 2020 (bilaga ärende 6 bifogad).

7 Beslut om sammanträdestider för år 2022, se förslag (bilaga ärende 7 bifogad).

9 Beslut om antagande och implementering av de inom Stockholms Stad antagna gemensamma programmet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer 2021-2025 (bilaga ärende 9 bifogad).

10 Beslut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut godkänna krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster (bilaga ärende 10 bifogad).