Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2019-03-28

Sammanträde 2019-03-28

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av justeringspersoner.

4 Föregående protokoll 1/2019 (bifogas ej undertecknat).

7 Beslut ang. verksamhetsidé (bifogas).

10 Muntlig VD-rapport med ekonomiskt utfall per 2019-02-28, (bifogas) samt besökstablå per 2019-02-28 (bifogas).

11 Eventuella övriga ärenden.