Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2019-05-22

Sammanträde 2019-05-22

Datum
Klockan
Plats

1 Ingela Roos, chef varumärkes- och kommunikationsutveckling informerar om pågående arbete med varumärkesplattform. Åsa Hollmén, HR-chef informerar om medarbetarenkäten.

3 Anmälan av styrelseprotokoll 2/2019 (bifogas).

4 Ekonomisk rapportering tertial 1, ILS-rapportering samt beslut angående prognos för helår 2019 (bifogas).

7 Beslut styrelsens sekreterare (bifogas).

8 Muntlig VD-rapport samt besökstablå per 2019-04-30 (bifogas).