Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2019-09-25

Sammanträde 2019-09-25

Datum
Klockan
Plats

1 Ingela Roos och Karl Andersson information om pågående arbete om grafisk utveckling.

2 Utseende av protokollssekreterare och justerare.

3 Anmälan av styrelseprotokoll 4/2019 (bifogas).

4 Verksamhetsrapportering tertial 2 inklusive ekonomi och statistik, ILS- rapportering samt beslut angående prognos för helår 2019 (bifogas).

5 Beslut om styrelsesammanträden 2020 (bifogas förslag)

7 Delegerad beslutsrätt till bolagsjurist. (bifogas)

9 Fråga om tillgänglighet vid återflytt.

10 Eventuella övriga frågor.