Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2019-11-28

Sammanträde 2019-11-28

Datum
Klockan
Plats

1 Presentation av VD Jesper Larsson.

2 Utseende av protokollssekreterare och justerare.

4 Beslut ang. budget och verksamhetsplan 2020 (bifogas). Bilaga: förslag till budget inklusive ägardirektiv 2020-2022.

6 Muntlig VD-rapport, ekonomiskt utfall och besökstablå per 2019-10-31 (bifogas).