Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2020-03-25

Sammanträde 2020-03-25

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av protokollssekreterare och justerare.

2 Anmälan av föregående protokoll, 1/2020 (bifogas).

3 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport med anledning av Corona (Jesper Larsson)

4 Ekonomisk rapport (Malin Dahlberg) och ekonomiskt utfall (bifogas) samt besökstablå per 2020-02-29 (bifogas).

6 Beslut om att ingå ett utvidgat hyresavtal för Kulturhusbyggnaden (Skansen 23) och därmed ikläda ett hyresvärdsansvar (föredragning).

7 Beslut om byte av firmanamn och ändring av bolagsordning (bifogas).

10 Eventuella övriga frågor.