Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokollssekreterare och justerare.

4 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport (Jesper Larsson)

5 Ekonomisk rapportering tertial 1, ILS-rapport samt beslut om prognos för helåret.

7 Beslut angående styrelsens arbetsordning inkluderande VD-instruktion, enligt förslag (bifogas).

9 Beslut om Bennypriset, tilläggsbeslut till beslut – stipendium till minne av Benny Fredriksson, enligt förslag (bifogas).