Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2020-09-23

Sammanträde 2020-09-23

Datum
Klockan
Plats

2 Utseende av protokollssekreterare och justerare.

3 Anmälan av föregående protokoll, 3/2020 (bifogas).

4 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport (Jesper Larsson)

6 Beslut om antagande och implementering av de inom koncernen Stockholms Stadshus AB antagna gemensamma programmen (bifogas ej, hänvisning till webbåtkomst);

- Vision 2040
- Miljöprogram 2020-2023
- Kemikalieprogram 2020-2023
- Näringslivspolicy
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapport om hyresavtal avseende Kulturhuset (med fastighetskontoret) samt rapport om upphandlingar och hyresavtal med restauratörer. Innehållet föredras av Gabriella Eriksson och Malin Dahlberg.

8 Rapport om ärende om namnbyte för bolaget. Föredras av Gabriella Eriksson.