Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2021-02-24

Sammanträde 2021-02-24

Datum
Klockan
Plats

2 Teaterchef Maria Sid presenterar tänkt scenprogram för året och framåt (10 min)

4 Anmälan av föregående protokoll 5/2020 (biläggs) och 1/2021 (föredras).

5 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport (Malin Dahlberg).

6 Program- och produktionschef Peter Kollarik berättar om covid-läget (5 min)

7 Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria och de auktoriserade revisorernas rapport över revision av bokslut.

Kulturhuset Stadsteaterns revisorer närvarar;
- lekmannarevisorn Ulf Fridebäck
- representant för stadens revisionskontor Aisha Hassan
- auktoriserad revisor Jenny Göthberg

8 Beslut ang. årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar verksamhetsåret 2020, (bifogas preliminär årsredovisning samt ILS-/utfallsrapport).

10 Redogörelse av ekonomiskt utfall och besökstablå per 2021-01-31 (bifogas).

11 Beslut om firmateckningsrätt, se bifogat förslag (bifogas).

13 Information om lokalytor i Kulturhuset.

14 Information om ändrad nominering till styrelsen för Svensk Scenkonst.