Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturhuset Stadsteatern AB > Sammanträde 2021-03-24

Sammanträde 2021-03-24

Datum
Klockan
Plats

2 Inbjuden är kulturchef Linda Beijer för att informera om pågående arbete.

5 Muntlig VD-rapport inklusive lägesrapport samt ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall samt besöksstatistik (bifogas).

6 Beslut om förslag till. budget 2022 och långsiktig strategisk inriktning 2023 till 2024 (bifogas).

8 Information om lokalytor i Kulturhuset. Inbjuden är Per Ahrbom.