Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Styrelsesammanträde 2019-02-26

Styrelsesammanträde 2019-02-26

Datum
Klockan
13:00
Plats

3 Bokslut och årsredovisning 2018

4 Granskningspromemoria Stadsrevisionen

6 Finansiell månadsrapport januari 2019

8 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB 2019

9 Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet i Söderstaden mm. Två aktieöverlåtelseavtal, det ena mellan Staden och Atrium Ljungberg AB, och det andra mellan S:t Erik Markutveckling AB och staden å den ena sidan och Atrium Ljungberg AB å den andra sidan.

10 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

12 Kompletterande ägardirektiv