Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Styrelsesammanträde 2019-05-24

Styrelsesammanträde 2019-05-24

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor

3 Översyn av arbetsordning och val av styrelsens sekreterare

4 Tertialrapport 1 samt prognos 1 2019

5 Finansiell månadsrapport

6 Rapport om förvaltning, uthyrning mm

8 Kompletterande ägardirektiv

9 Förordnande som VD samt firmateckningsrätt