Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2019-02-07

Sammanträde 2019-02-07

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2019 (utsänt)

4 Föregående protokoll 8/2018 (utsänt)

6 Förslag till Finanspolicy för 2019 och koncernkontolimit för 2019 (utsänt)

7 Revidering av sammanträdesdagar för 2019 (utsänt)

9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§2 Utseende av justerare

§3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2019

§4 Föregående protokoll 8/2018

§6 Förslag till Finanspolicy för 2019 och koncernkontolimit för 2019

§7 Revidering av sammanträdesdagar för 2019

§9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser