Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll nr 2 och 3/2019 (utsänt)

6 Antagande av internkontrollplan för 2019 (utsänt)

9 Reviderat genomförandebeslut Bottenstocken SEKRETESS (utsänt)

10 Genomförandebeslut Sifferlåset 2 och Svedjaren 4 (utsänt)

11 Investeringsbeslut del av Årstafältet detaljplaneområde (utsänt)

13 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

16 Svar på skrivelse (utsänt)

17 Styrelseutbildning/ bolagsbesök 12 juni (utsänt)