Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2021-04-21

Sammanträde 2021-04-21

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll nr 2/2021 (utsänt)

4 Försäljning av Fastigheten Häckelfjäll 33 (utsänt) (sekretess)

5 Förslag till budgetinriktning för 2021-2023 (utsänt)

7 Revidering av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion inkl. delegation (utsänt)

8 Redovisning av Stora projekt (utsänt)

10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 2/2021

§7 Revidering av styrelsen arbetsordning och VD-instruktion inkl. delegation

§8 Redovisning av Stora projekt

§10 Anmälan inkomna och besvarade remisser