Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2021-06-03

Sammanträde 2021-06-03

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 3/2021 (utsänt)

4 Informationspunkt kontraktsformer bostadsuthyrning

7 Försäljning av fastigheten Lappkastet 1

8 Försäljning av fastigheten Kanslisten 4

11 Information om detaljplaneprojekt

12 Rapport - Stora investeringsprojekt

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

15 Genomförandebeslut Fotsacken

Utsänds fredag Sekretess
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Inriktningsbeslut Bergholmsbacken

Utsänds fredag Sekretess
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)