Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2021-10-14

Sammanträde 2021-10-14

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 5/2021 (utsänt)

4 Tertialrapport 2 för perioden 1 maj-31 augusti 2021

6 Kompletterande ägardirektiv

7 Slutrapport - nyproduktion tillfälliga bostäder - nio modulprojekt

Utsänt Sekretess (bilaga 1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Esbjörn - lägesrapport

10 Återgång efter Corona

11 Lägesrapport - Nyproduktionsportfölj

Utsänt Sekretess (bilaga 1 och 2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Redovisning av stora investeringsprojekt >50 mnkr, T2

Utsänt Sekretess (bilaga 1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser