Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2011-09-14

Sammanträde 2011-09-14

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

7 Uppföljning av internkontrollen andra kvartalet 2011

8 Yttrande över remiss om förslag till handlingsprogram "Kunskapsregion Stockholm"

11 VD: s information till styrelsen