Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2011-11-23

Sammanträde 2011-11-23

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

7 Uppföljning av internkontrollplanen tredje kvartalet 2011

8 Uppföljning av förmedlade försöks- och träningslägenheter 2009

10 VD: s information till styrelsen