Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2012-11-21

Sammanträde 2012-11-21

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 03/2012

./. E:1 Revisionsrapporter från Ernst & Young
Rekommendationer från revisionen
Rapport över löpande granskning av intern kontroll
Rapport över revision av tertialbokslut

6 Budget/verksamhetsplan 2013 (omedelbar justering)

7 Översyn av bolagets styrdokument

8 Uppföljning av internkontrollen tredje kvartalet 2012

9 Kompletterande ägardirektiv

12 VD: s information till styrelsen