Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2013-01-30

Sammanträde 2013-01-30

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

a. Styrelsesammanträde 2012-11-21

b. Styrelsesammanträde per capsulam 2013-01-07

5 Anmälningsärenden

./. D:1 Bilagda MBL- protokoll nr 2/2012 och nr 3/2012

./.E:1 Yttrande över underremiss Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDdok - samt slutrapport för projekt Navet.

7 Uppföljning av internkontrollplanen fjärde kvartalet 2012

8 Justering av förmedlingsavgifter

11 VD: s information till styrelsen