Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2013-09-25

Sammanträde 2013-09-25

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 03/2013

./.D:2 Skyddskommittéprotokoll nr 04/2013

./.D:3 Skyddskommittéprotokoll nr 05/2013

./. E:1 Svar på remiss av motion om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet (underremiss från Stockholms Stadshus AB)

./. E:2 Svar på remiss av Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (underremiss från Stockholms Stadshus AB)

./. E:3 Svar på remiss av Kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser (underremiss från Stockholms Stadshus AB)

./.E:4 Svar på remiss av förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 (underremiss från Stockholms Stadshus AB)

./. E:5 Svar på remiss av motion om ökningar av antalet markanvisningar till våra allmännyttiga bostadsbolag samt att låta dem bygga mer än de 1500 lägenheter per år som den borgerliga majoriteten föreslår (underremiss från Stockholms Stadshus AB)

./.E:6 Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 31 maj 2013 med aktieägaren i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB hos Stockholms Stadshus AB

./.E:7 Registeruppgift från Bolagsverket
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av internkontrollen andra kvartalet 2013

11 Kompletterande ägardirektiv*

13 VD: s information till styrelsen