Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2014-09-30

Sammanträde 2014-09-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 bv

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./.D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 02/2014 ./.E:1 Svar på remiss av program för HBTQ- frågor (underremiss från Stockholms Stadshus AB) ./.E:2 Registeruppgift från Bolagsverket
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av internkontrollen tertial 2 2014

14 VD:s information till styrelsen