Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2014-11-26

Sammanträde 2014-11-26

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 bv

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./.D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 03/2014 ./.E:1 Registeruppgift från Bolagsverket
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Sammanträdestider 2015

8 Val till förtursutskottet

13 VD:s information till styrelsen