Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2015-01-28

Sammanträde 2015-01-28

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./.D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 04/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av internkontrollplanen tertial 3 2014

8 Ändrad sammanträdesdag

10 VD:s information till styrelsen