Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2016-03-09

Sammanträde 2016-03-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum,

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Svar på remiss av utvärdering av feriejobb för unga
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

10 VD:s information till styrelsen