Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6, b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Svar på remiss av del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på Bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering ./. E:2 Registeruppgift från Bolagsverket

8 Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

9 Svar på skrivelse från Joar Forssell (L) ang "Inför osa för visningar- så går förmedlingen smidigare"

10 Nya verksamhetslokaler för Bostadsförmedlingen

14 VD:s information till styrelsen