Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2017-05-23

Sammanträde 2017-05-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6, b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2017 med aktieägaren i Bostadsförmedlingen i Stockholm AB hos Stockholms Stadshus AB ./.E:2 Registreringsbevis från Bolagsverket

7 Uppföljning av internkontrollen tertial 1 2017

8 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

9 Utseende av styrelsens sekreterare

12 VD:s information till styrelsen