Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2019-03-04

Sammanträde 2019-03-04

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Budgetunderlag 2020 med inriktning 2021 och 2022

6 Reviderad firmateckning

9 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§5 ÅRSREDOVISNING 2018

§6 ANMÄLAN AV EXTERNA OCH INTERNA REVISORERS GRANSKNINGSRAPPORTER AVSEENDE 2018

§7 REVIDERAD FIRMATECKNING

§8 BUDGETUNDERLAG 2020 MED INRIKTNING 2021 OCH 2022

§9 STYRELSESTATISTIK JANUARI 2019

§10 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD