Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2008-09-17

Sammanträde 2008-09-17

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och vice ordföranden Abdo Goriya (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 23 september 2008.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen.

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 6/2008

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

§6 TERTIALRAPPORT 2/2008 MED PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL

Styrelseärende nr 018/2008 ”Tertialrapport 2/2008 med prognos på årsutfall” förelåg.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande tertialrapport 2/2008 med prognos på årsutfall,

att godkänna att bolaget överlämnar en rapport om utfallet och prognosen med bilagda VD-kommentar till Stockholms Stadshus AB samt

att förklara detta ärende omedelbart justerat

§7 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna.

§8 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande.

· Upphandlingen gällande outsourcing av IT-driften annonseras f n.

· Enligt beslut i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB blir det f n inget samarbete med bostadsförmedlingen.

· Utställningen Stockholm Bygger drar en stor mängd spontanbesök. Även från Kulturhuset har hörts positiva kommentarer om att utställningen drar folk även till övriga huset.

§9 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

Ordföranden Tord Bergstedt (m) tog återigen upp frågan om möjligheten att ge bostadsanmälan och köavgift som present. Martin Ottosson svarade att förmedlingen tidigare tagit fram presentkort i samband med studentexamen. Fr o m slutet av september kommer det att finnas presentkort i kundtjänsten och på webben ämnade även för andra bostadsköande än studenter.

Ledamoten Ann-Christin Kjellman (fp) frågade vilka åldersgrupper som dominerar bland nyanmälda till bostadskön. Per Anders Hedkvist lovade undersöka saken och återkomma till styrelsen.

Inga ytterligare övriga frågor uppkom.