Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2009-06-10

Sammanträde 2009-06-10

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (150 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och ledamoten Uno Olofsson (mp) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 16 juni 2009.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 4/2009

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 MÅNADSSTATISTIK

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§7 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

Per Anders Hedkvist informerade om följande

§ Nytt om regionaliseringen är att bostadsförmedlingen kommer att få förmedla Sollentunahems nyproduktion.

§ Utveckling av ”Mina sidor” pågår. Förhoppningen är att styrelsen ska få se nyheterna på styrelsemötet i september.

§ Utredning om de kommunala bolagens internköer ska hanteras av bostadsförmed-lingen pågår. Målet är en överenskommelse om avtal i september och drift fr o m årsskiftet.

§ Utredning om förmedling av studentbostäder pågår. Målet är att nå en överens-kommelse om förmedlingsprinciper i september och driftssättning på webbplats i december.

§ www.booli.se är en webbtjänst som visar alla bostadsrätter som är till försäljning och som därutöver tillhandahåller en del kringtjänster.

§ Outsourcingen går ännu så länge enligt tidplan.

§8 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen ställde hade en fråga om vilka kökategorier som lämnar bostadskön. Frågan kommer att utredas och redovisas för styrelsen i höst.

§9 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod. Alla önskade varandra en trevlig sommar.