Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2010-08-18

Sammanträde 2010-08-18

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2 JUSTERING

Ordföranden Tord Bergstedt (m) och ledamoten Sune Gidgård (s) utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras senast den 24 augusti.

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslöt

att godkänna dagordningen på sätt som framgår av detta protokoll

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

Anmäldes protokoll nr 5/2010

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärenden anmäldes enligt en av bolaget upprättad förteckning.

Styrelsen beslöt

att lägga anmälningsärendena till handlingarna

§6 SAMMANTRÄDESTIDER FJÄRDE KVARTALET 2010

Styrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider för fjärde kvartalet 2010

onsdagen den 13 oktober kl 15

måndagen den 22 november kl 15

onsdagen den 15 december kl 15

§7 MÅNADSSTATISTIK JULI 2010

Styrelsen beslöt

att lägga månadsstatistiken till handlingarna

§8 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

§ Antalet förmedlade lägenheter genom bostadssnabben har ökat jämfört med motsvarande period förra året. En av anledningarna är nyproducerade lägenheter hos Sigtunahem i Märsta. Där blir det mer nyproduktion under hösten.

§ Information om studentbostadsförmedling kommer via annonser bla i Metro samt vid KTH:s välkomstdagar.

§ Det blir uppföljning till Stockholm Byggers branschråd – arbetsgruppernas redovisning den 20 maj – vid två frukostmöten, 9 respektive 15 september,

§ Tjänsten som förturschef är ännu inte tillsatt.

§9 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD

Styrelsen hade inga frågor att ställa till VD.

§10 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor uppstod.