Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2013-11-27

Sammanträde 2013-11-27

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

6 Budget/verksamhetsplan 2014 (omedelbar justering) Utsändes senare

8 Uppföljning av internkontrollen tredje kvartalet 2013

9 Sammanträdestider 2014

10 Val av ersättare till förtursutskottet

12 VD:s information till styrelsen

14 Övriga frågor

Lena Daag e u __________________________________________________ Förhinder Vid förhinder skall anmälan göras till Kristin Norrbom tel 08-785 88 49, e-post kristin.norrbom@bostad.stockholm.se Marie Christiansen tel 08-785 88 03, e-post marie.christiansen@bostad.stockholm.se
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (35 kb)

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§8 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN TREDJE KVARTALET 2013

§9 SAMMANTRÄDESTIDER 2014

§10 VAL AV ERSÄTTARE TILL FÖRTURSUTSKOTTET

§11 STYRELSESTATISTIK

§12 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD