Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2014-01-29

Sammanträde 2014-01-29

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 bv

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./.E:1 Svar på remiss av riktlinjer för idéburen stadsförbättring (underremiss från Stockholms Stadshus AB) ./.E:2 Svar på remiss av RUFS 2010 (underremiss från Stockholms Stadshus AB)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av internkontrollplanen fjärde kvartalet 2013

11 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (209 kb)

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN FJÄRDE

§11 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

§12 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD