Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2014-03-11

Sammanträde 2014-03-11

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 bv

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 04/2013 ./.E:1 Remissvar Fossilbränsleoberoende organisation 2030
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

11 VD: s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (123 kb)

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

§8 FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 OCH INRIKTNING FÖR 2016 OCH 2017

§10 STYRELSESTATISTIK

§11 VD: s INFORMATION TILL STYRELSEN

§12 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD