Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2014-05-21

Sammanträde 2014-05-21

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 bv

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./.D:1 Skyddskommittéprotokoll nr 01/2014 ./. E:1 Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma den 18 mars 2014 med aktieägaren i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB hos Stockholms Stadshus AB ./. E:2 Registeruppgift från Bolagsverket ./.E:3 Svar på remiss av detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT) (underremiss från Stockholms Stadshus AB) ./.E:4 Svar på remiss av motion om likvärdig friskvård oberoende av anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag (underremiss från Stockholms Stadshus AB)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av internkontrollen tertial 1 2014

8 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

9 Utseende av styrelsens sekreterare

12 Bostadsköns profil- presentation av undersökningsresultat

14 VD:s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (122 kb)

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN TERTIAL 1 2014

§8 ÖVERSYN AV ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR VERKSAMHETEN VID BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

§9 UTSEENDE AV STYRELSENS SEKRETERARE

§12 BOSTADSKÖNS PROFIL- PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGSRESULTAT

§13 STYRELSESTATISTIK

§14 VD: S INFORMATION TILL STYRELSEN

§15 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD