Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2015-03-11

Sammanträde 2015-03-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden denna gång

8 Förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

10 VD:s information till styrelsen

Bilagor till protokoll
Protokoll nr 3 pdf.pdf (154 kb)

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§8 FÖRSLAG TILL BUDGET 2016 OCH INRIKTNING FÖR 2017 OCH 2018

§10 VD: S INFORMATION TILL STYRELSEN

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD