Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2015 med aktieägaren i Bostadsförmedlingen i Stockholm AB hos Stockholms Stadshus AB ./. E:2 Registeruppgift från Bolagsverket

7 Uppföljning av internkontrollen tertial 1 2015

8 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

9 Utseende av styrelsens sekreterare

13 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN TERTIAL 1 2015

§8 ÖVERSYN AV ARBETSORDNING FÖR BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

§9 UTSEENDE AV STYRELSENS SEKRETERARE

§11 ÄNDRAD FIRMATECKNING

§12 STYRELSESTATISTIK

§13 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§14 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD