Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2015-09-30

Sammanträde 2015-09-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6 b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Aktualitetsförklaring av Promenadstaden-Översiktsplan ./.E:2 Registeruppgift från Bolagsverket ./. E:3 Svar på remiss av Innovationsstrategi för Stockholms stad (underremiss från Stockholms Stadshus AB) ./. E:4 Svar på remiss av DigIn- digital arkivstrategi för Stockholms stad (underremiss från Stockholms Stadshus AB) Anmälningsärende E:1 skickas elektroniskt samt finns tillgängligt på styrelsemötet.

7 Uppföljning av internkontrollen tertial 2 2015

9 VD:s information till styrelsen

11 Övriga frågor

* Information inför studieresan den 14 - 16 oktober 2015

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN TERTIAL 2 2015

§8 STYRELSESTATISTIK

§9 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§10 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD