Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2016-01-27

Sammanträde 2016-01-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum,

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Svar på remiss av ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av internkontrollplanen tertial 3 2015

10 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN TERTIAL 3 2015

§10 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD