Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2016-05-25

Sammanträde 2016-05-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum,

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2016 med aktieägaren i Bostadsförmedlingen i Stockholm AB hos Stockholms Stadshus AB ./.E:2 Remissvar Stockholms stads personalpolicy

7 Uppföljning av internkontrollen tertial 1 2016

8 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

9 Utseende av styrelsens sekreterare

10 Översyn av bolagets styrdokument: Arbetsmiljöpolicy

14 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN TERTIAL 1 2016

§8 ÖVERSYN AV ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR VERKSAMHETEN VID BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

§9 UTSEENDE AV STYRELSENS SEKRETERARE

§10 ÖVERSYN AV BOLAGETS STYRDOKUMENT: ARBETSMILJÖPOLICY

§13 STYRELSESTATISTIK

§14 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§15 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD