Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2016-09-28

Sammanträde 2016-09-28

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum,

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Svar på remiss om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050, samt samverkan och planering i östra Mellansverige, ÖMS 2050 (underremiss från Stockholms Stadshus AB)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av internkontrollen tertial 2 2016

9 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett system av utbyteslägenheter med andra länskommuner för kvinnor som på grund av hot inte kan bo kvar i sin hemkommun

10 Redovisning av uppdrag att utreda utfallet av förtursverksamheten med avseende på personer som utsatts för våld nära relationer

12 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§5 ANMÄLNINGSÄRENDEN

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN TERTIAL 2 2016

§9 REDOVISNING AV UPPDRAG ATT UTREDA MÖJLIGHETEN ATT SKAPA ETT SYSTEM AV UTBYTESLÄGENHETER MED ANDRA LÄNSKOMMUNER FÖR KVINNOR SOM PÅ GRUND AV HOT INTE KAN BO KVAR I SIN HEMKOMMUN

§10 REDOVISNING AV UPPDRAG ATT UTREDA UTFALLET AV FÖRTURSVERKSAMHETEN MED AVSEENDE PÅ PERSONER SOM UTSATTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER

§11 STYRELSESTATISTIK

§12 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD