Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2017-01-25

Sammanträde 2017-01-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6, b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Svar på remiss av Vision 2040- Ett Stockholm för alla ./. E:2 Svar på remiss av Samråd om ny Översiktsplan för Stockholm

7 Uppföljning av internkontrollplanen tertial 3 2016

9 Entledigande av verkställande direktör och förordnande av tf verkställande direktör

10 Reviderad firmateckning

12 VD:s information till styrelsen

14 Övriga frågor

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN TERTIAL 3 2016

§9 ENTLEDIGANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH FÖRORDNANDE AV TF VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

§10 REVIDERAD FIRMATECKNING

§12 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD